LOs Ungdomsmagasin 3. juni 2017

I sendingen:

Fredrik Sørlie, leder av AUF Telemark. 

Ahmed Salama Ismael, flyknting fra Vest-Sahara. 

Rune Tønnesen, fra Fellesforbundet. 

Malin Solheim Buan, ungdomssekretær i Nord-Trøndelag. 

Silje Sørensen og Mats Sudbø, aktive LO-ungdommer. 

Li-Mei Berglid, programleder.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Vi snakker med Fredrik Sørlie om hva som skjer i AUF nå om dagen.  

02 – Achmed Salema Ismael om Vest-Sahara-konflikten (Den glemte konflikten).

03 – Vi snakker med Rune Tønnesen LOs Sommerpatrulje. 

04 – Ungdomssekretærens hjørne: Intervju med Malin Solheim Buan.

05 – Silje Sørensen og Mats Sudbø skal delta på LOs Sommerpatrule. Vi hører et er intervju med dem.