Lørdagsmagasin 10.juni 2017

Skiens næringsfond og Vekst i Grenland

Samtale med Ståle Tveit. 

 

Tar æren

Høyre tar æren for fremgangen

Samtale med Ådne Naper og Maja Foss Five. 

 

Vi ser tilbake på LO-kongressen:

 

Samtale med leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund; Rita Bråten.

 

Samtale med leder i NTL; Jon Leirvåg.

 

Samtale med leder av skolenes landsforbund; Anne Finnborud.