Lørdagsmagasin 1.juli 2017

Nei til sammenslåing.

Norsk Arbeidsmandsforbund har takket nei til et tilbud fra Fellesforbundet om sammenslåing av forbundene

Samtale med leder i arbeidsmandsforbundet; Erna Hagensen. 

 

Økonomisk Rapport

Den økonomiske utviklinga internasjonalt, nasjonalt og lokalt

Samtale med banksjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen.

 

Boikott av Israel.

LO Kongressen trosset redaksjonskommiteens instilling og gikk inn for boikott av Israel

Samtale med tidligere styreleder i Norsk Folkehjelp; Finn Erik Thoresen. 

 

LO Stat og kongressen

Vi skal oppsummere LO-kongressen sett fra LO Stat sitt ståsted

Samtale med leder i LO Stat; Egil Andre Aas.