Lørdagsmagasin 9.sep 2017

Fagorganiserte må bruke stemmeretten

Samtale med Torgeir Larsen. 

 

Valg er tema: “Fagbevegelsen må ut og mobilisere 100%”

 

Samtale med Marianne Skjønstad Nilsen. 

 

Samtale med Wenche Jansen Tveitan.  

 

Samtale med Jon Øyvind Selmer. 

 

Samtale med Irene Bordier Haukedal. 

 

Samtale med Erik Hørsrud. 

 

Samtale med Jon Erik Lyng.