LOs Ungdomsmagasin 7. oktober 2017

Ole-Henrik Olsen, programleder.  

Li-Mei Berglid, ansvarlig for Ungdomssekretærens Hjørne. 

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Vi snakker med Silje Sørensen og Daylin Pereda fra Fellesforbundet. 

02 – Fellesforbundet arrangerer en “Gi bort en julegave”-aksjon.

03 – Torjus Bjørnerud Norschau og Mats Sudbø er nye ledere i LOs Ungdomsutvalg. 

04 – LO holdt utdanningskonferanse forrige uke. Vi snakker med Oddvar Gran, fylkesleder i Fellesorganisasjonen i Telemark. 

05 – Ungdomssekretærens Hjørne med LOs ungdomssekretær i Vestfold; Pia Susanne Johansen.