LOs Ungdomsmagasin 4.nov 2017

Ole-Henrik Olsen og Kristoffer Stenbakk, programledere. 

Li-Mei Berglid, leder av Ungdomssekretærens Hjørne.  

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 – Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet på Notodden; Guro Nyhus Hagen om APs holdning til saken om “Oktober”-barna. 

02 – Ungdomssekretærens Hjørne: Nyvalgt leder av Fagforbundet Ung; Mats Monsen. 

03 – Leder for publikumsavdelingen på Industriarbeidermuseet på Rukan; Gunhild Luvås om markering av den russiske revolusjonen.

04 – Skole og arbeidsansvarlig for AUF i Telemark; Nikolai Sti Ravlun om AUFs tanker om fylkesbudsjettet.

05 – Hva skjer i AUF? Vi snakker videre med Nikolai.