Lørdagsmagasin 18.nov

Hvordan følges medlemmer som utsettes for døds- og nestenulykker i trafikken?

Samtale med Lars Johnsen fra Transportarbeiderforbundet. 

 

Kristelig Arbeidere

“Kristlige Arbeideres Forbund” var en gjenganger i LO Grenland Medias Lørdagsmagasin i Gamle Dager. Vi prøver igjen. 

Samtale med leder i Kristelig Arbeidere; Jan Rudi Kristensen.

 

Oktober-barna

AP har delvis snudd i saken om tilbakesending av ungdom til Afghanistan

Samtale med leder i LO Grenland; Wenche Tveitan og LO Sekretær i LO i Telemark; Irene Bordier Haukedal. 

 

Fortsatt stor aktivitet i Grenland

Samtale med daglig leder i Vekst i Grenland; Hanne Gro Haugland. 

 

Norsk Forbund for Ledere og Tekniske Funksjonærer har avholdt landsmøte og valgt ny leder

Samtale med Ulf Madsen.