LOs Ungdomsmagasin 25. november 2017

Li-Mei Berglid og Ole-Henrik Olsen, programledere. 

Robin Omslandseter, tekniker. 

 

Innslag:

01 – Leder for Fellesutvalget for Palestina: Tora Systad Tyssen.

02 – Fagforbundets lærlingspatrulje starter på mandag: Mailen Sletholt fra Fagforbundet. 

03 – Vest-Sahara: Leder for Støttekommiteen til Vest-Sahara; Erik Hagen.  

04 – Latinamerikagruppene; Vilde Haugsnes.

05 – Politisk streik i Oslo i forrige uke: Rune Tønnesen fra Fellesforbundet.