Lørdagsmagasin 2.des 2017

Hva betyr sukkeravgiften for arbeidsplassene?

Samtale med leder i NNN (Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund); Jan Egil Pedersen.

 

Økonomiske rapport

Den økonomiske situasjonen. Samtale med sjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen. 

 

Situasjonen på arbeidsmarkedet

Samtale med NAV-direktør; Terje Tønnesen. 

 

Hva skjedde på den tradisjonelle Golkonferansen?

Samtale med leder i LO Stat; Egil Andre Aas. 

 

Karlsensutvalget og NDLA

Karlsensutvalget kom med innstilling av yrkesutdanning i 2008. Hvordan har dette blitt fulgt opp? Og hva står NDLA for?

Samtale med leder av Karlsenutvalget; Rolf Jørn Karlsen og tillitsvalgt i skolenes landsforbund; Geir Olav Tveit.