Lørdagsmagasin 30.des 2017

EU eller EØS: Hva er best for Norge? 

Samtale med Lars Johnsen (Nei til EU) og Jan B. Paulsen (Ja til EU).

 

Kan gå imot nyordning av Vekst i Grenland

Samtale med tidligere leder av Grenlandsrådet; Rolf Erling Andersen.

 

Økonomisk Rapport

Oppsummering av den økonomiske utviklingen igjennom hele året: 2017

Samtale med banksjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen.

 

Arbeidsmarkedet i 2017

Samtale med NAV-direktør; Terje Tønnesen. 

 

Tilbakeblikk med Norsk Folkehjelp

Vi har hatt flere innslag igjennom året med Norsk Folkehjelp, som er Fagbevegelsens hjelpeorganisasjon.

Samtale med generalsekretær; Henriette Westrin.