LOs Ungdomsmagasin 6. januar 2018

Ole-Henrik Olsen, programleder.  

Robin Omslandseter, tekniker. 

 

Godt nyttår! Vi oppsummerer fjoråret og ser inn i glasskulen for 2018.

 

AUF

Leder av AUF i Telemark; Fredrik Sørlie. 

 

Hvilke LO-arrangementer skal gjennomføres i 2018?

Torjus B. Norschau, fra LOs Ungdomsutvalg i Telemark.

 

Hva vil være Fellesorganisasjonens største saker i 2018?

Leder i Fellesorganisasjonen i Telemark; Oddvar Gran. 

 

Fjorårets høydepunkter og kommende høydepunkter i HK Ung

Ungdomsrådsleder i HK Ung; Andrea Odden og Eirik Michelsen.

 

Saker i Handel og Kontor i Telemark og samarbeid med LO

Leder i Handel og Kontor i Telemark; Eirik Michelsen.