LOs Ungdomsmagasin 13. januar 2018

Li-Mei Berglid, programleder.  

Robin Omslandseter, tekniker. 

 

Handel og Kontor

Leder for bransjegruppa HK, Fagbevegelse Østlandet Sør; Petter Enrique Dreier.

 

Hvordan arbeider Fri Telemark?

Nestleder i Fri Telemark; Vegard Berg Gundersen. 

 

Hvordan engasjerer AUF ungdom?

Vi snakker også om deponi-saken. 

Leder i Porsgrunn AUF; Emma Li Humligaard og nestleder i AUF i Telemark; Kristoffer Stenbakk fra AUF.

 

Skolepolitikk og psykisk helse er viktige saker som AUF jobber med

Leder i Porsgrunn AUF; Emma Li Humligaard og nestleder i AUF i Telemark; Kristoffer Stenbakk fra AUF.

 

Mental Helse 

Arnfinn Hansen og Elena Dahl, fra Mental Helse Ungdom Grenland.