Lørdagsmagasin 17.feb 2018

Programledere; Jan Erik Andersen og Frank Roy Larsen.

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Fotlenker har blitt populært, også i politikken

Samtale med tillitsvalgt i Skien Fengsel; Ingeborg Kivle.

 

Situasjonen i Staten

Samtale med leder av LO Stat; Egil Andre Aas. 

 

Nytt fra LO Grenland

Samtale med leder i LO Grenland; Wenche Jansen Tveitan. 

 

Klare motsetninger

Det har oppstått klare motsetninger mellom lærerorganisasjonene og Stortinget

Samtale med leder i Skolenes Landsforbund; Anne Finnborud og distriktstillitvalgt i Forbundet; Geir Olav Tveit. 

 

Martin Kolbergs innledning

Martin Kolbergs innledning på årsmøte i Skien Ap (del 1 og 2)