Lørdagsmagasin 24.feb 2018

Programledere; Jan Erik Andersen og Frank Roy Larsen.

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Økonomisk Rapport

Den økonomiske utviklingen, internasjonalt, lokalt og sentralt

Samtale med banksjef i Sparebank 1 Telemark; Per Halvorsen.

 

Ny distriktssekretær

Fra leder i Handel og Kontor til distriktssekretær i EL og IT-forbundet

Samtale med Bjørn Skogen.

 

Usikre tider for Borgestadklinikken 

Borgestadklinikken står i fare for å miste en del av statstøtta

Det går imot usikre tider.

Samtale med informasjonsansvarlig; Hilde Evensen Holm.

 

Sosial dumping

Utenlandske trailersjåfører kjører på satser som må karakteriseres som sosial dumping

Samtale med leder i Norsk Transportarbeiderforbund; Lars Johnsen. 

 

Gass Nova

Venter på økonomiske tilskudd fra Staten.

Samtale med Hans Jørgen Vinje.

 

Situasjonen på arbeidsmarkedet

Samtale med assisterende NAV-direktør; Tone Størseth.

 

Bare propaganda?

Har regjeringas satsning på jernbane vært mildest talt bare propaganda?

Samtale med Jon Øyvind Selmer og Petter Ellefsen fra den tidligere jernbanegruppa.