LOs Ungdomsmagasin 17. mars 2018

Morten Persson Selstad, programleder.

Robin Omslandseter, tekniker.

 

Årsmøte i Telemark Arbeiderparti: Hvilke saker blir tatt opp?

Kristoffer Stenbakk fra AUF i Telemark.

 

Hatretorikk og polariseringen i samfunnet

Freddy Øvstegård, fra Sosialistisk Venstreparti.

 

Hatretorikk og polariseringen i samfunnet

Eirik Schrøder fra AUF.