LOs Ungdomsmagasin 7. april 2018

Ole-Henrik Olsen, og Emilie Maria Syvertsen Brekke, programledere.

Robin Omslandseter, tekniker.

 

LOs Student- og ungdomskonferanse

Silje Sørensen og Li-Mei Berglid. 

 

Utarbeider et produkt for å gjøre arbeidet til snekkere enklere

Studentbedriften; EasyZeek.

 

Et band som kan leies for arrangementer

RadioKvae UB: booking@radiokvae.com

 

Skal nå videre til Norgesmesterskapet

Lampify UB Utvikler en brannalarm kombinert med lampe.