LO-Radioen 26. mai 2018

Programledere; Morten Persson Selstad og Kristoffer Stenbakk. 

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

NRK-streiken

Samtale med Even Skårberg Aarnes, klubbleder i NRKJ.  

 

Pensjonistene får minsket sin kjøpekraft

Samtale med Jan Davidsen, fra Pensjonistforbundet.

 

Viktigheten av det fagpolitiske samarbeidet

Samtale med Odin Bohman fra AP.

 

Et nytt arbeidsbyrå er på vei i EU

Samtale med Felix Volpe fra Europeisk Ungdom. 

 

Oppgjøret i EL og IT

Samtale med Thorbjørn Holøs. 

 

Tungtvannskjelleren

Samtale med Runar Lia fra Norsk Industri-arbeider-museum (NIA).  

 

Revidert statsbudsjett

Samtale med stortingsrepresentant for Telemark AP; Terje Lien Aasland.