LO-Radioen 30. juni 2018

Programleder; Morten Persson Selstad.

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Forslag om å kutte i stortingslønna

Samtale med leder i Telemark Sosialistisk Venstreparti; Ådne Naper.

 

Har blitt AUF i Telemarks kandidat til fylkestinget

Samtale med Guro Nyhus Hagen.

 

Situasjonen i arbeidsmarkedet

Samtale med NAV-direktør i Telemark; Terje Tønnesen. 

 

Arbeidstilsynet og LOs Sommerpatrulje

Opptaket er et tilbakeblikk til 2016 da Ole-Henrik Olsen tok en prat med Torunn Kristoffersen og Linda Vesterberg fra arbeidstilsynet.

 

Ungdomssekretærens Hjørne

Li-Mei Berglid har tatt en prat med LOs Ungdomssekretær i Østfold; Vegard Finnes fra Østfold.