LO-Radioen 8. september 2018

Programledere; Morten Persson Selstad og Emilie Marie Syvertsen Brekke. 

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

LO har nå laget ny strategi mot sosial dumping

Samtale med Trude Tinnlund, LO-sekretær.

 

Senterpartiet ønsker ikke sammenslåing av Telemark og Vestfold

Samtale med Åslaug Sem-Jacobsen, Stortingsrepresentant SP.

 

Hvordan jobber AP mot valget neste år?

Samtale med Bjørg Tveito Lundefaret, nestleder i Telemark AP.

 

Region Viken

Samtale med Freddy Øvstegård, stortingsrepresentant i Østfold AP.

 

Årets litteraturfestivalen i Skien heter; “Appelsinia”

Åpning 10:15 med ballongslipp på tirsdag.

Samtale med Helle Riis.

 

Synkende organisasjonsgrad i Norge

Samtale med Balder Alvær Olafsen fra SU.

 

Hvorfor trenger vi flere mannfolk i kvinnedominerte yrker?

Samtale med Lene Fauskanger, leder av FO-studentene. 

 

Kravet om sidespråk, ødelegger drømmer for dysletikere

Samtale med Nikolai Sti Ravlum, leder i AUF i Telemark.

 

Arrangerer kurs i seksuell trakassering

Samtale med Silje Sørensen fra Fellesforbundet.