LO-Radioen 29. september 2018

Programledere; Emilie Maria Syvertsen Brekke og Ådne Naper. 

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Stortinget åpner – hva skjer med Telemark på benken i år?

Samtale med sjefs-redaktør i TA; Ove Mellingen og tidligere stortingsrepresentant for FrP; Kristian Norheim. 

 

Fører fraværsgrensa til flere psykiske helseplager blant ungdom?

Intervju med enhetsleder for forebyggende helsetjeneste; Hild Mæsel.

 

Bør fraværsgrensa fjernes eller endres?

Elever på videregående skole får blant annet problemer med å ta sertifikat på grunn av fraværsgrensa. 

Samtale med Maja Foss Five fra AP og Veslemøy Wåle fra Høyre. 

 

Regionsreformens mange utfordringer

Samtale med Karin Andersen fra SV og Tone Berge Hansen; gruppeleder i Telemark AP. 

 

Bompengeopprør – Vil denne flodbølgen nå oss i Grenland?

Samtale med ordfører i Porsgrunn; Robin Kåss, Eirik Faret Sakariassen fra SV og Mona Nicolaysen fra MDG.

 

Porsgrunn rammes av skatteforbud

Samtale med ordfører i Porsgrunn; Robin Kåss.

 

Kan Norge signere FNs atomvåpen-forbud?

Samtale med Kari Bolstad, lokallag-leder i Nei Til Atomvåpen.