LO-Radioen 23. februar 2019

Programledere; Li-Mei Berglid og Ole-Henrik Olsen. 

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

10 ufaglærte mister jobben på Gjerpen sykehjem

Samtale med Line Gundersen fra Fagforbundet.

 

Ungdommens nordområde-konferanse i Murmansk

Samtale med Stein Arnold Kristiansen, faglig ungdomssekretær i LO Troms. 

 

8. mars-arrangement i Grenland/Porsgrunn

Samtale med Karen Beathe Olaussen, Rødt Porsgrunn. 

 

Ungdommens nordområde-konferanse i Murmansk

Samtale med Tomas Aronson Ylipää. 

 

Ungdommens nordområdekonferanse i Murmansk

Samtale med Stine Kvarsnes, ungdomssekretær i Nordland. 

 

8. mars

Samtale med Linda Pettersen fra LOs Familie- og likestillingspolitiske utvalg i Telemark

 

Demonstrasjon for å bevare Betanien hospital

Mandag 25. februar 18:00 utenfor Betanien Hospital, Falkum i Skien.

Samtale med Marianne Skjønstad Nilsen fra Fagforbundet. 

 

Notodden Blues-festival 2019

Samtale med Jostein Forsberg. 

 

LOs Student- og ungdomskonferanse

Samtale med Bjarne Lagesen, ungdomsrådgiver i LO.