LO-Radioen 2. mars 2019

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Aksjonen for å bevare Betanien Hospital

Samtale med Marianne Nilsen Skjønstad.

 

Aksjonen for å bevare Betanien Hospital

Samtale med Kjerstin Fjellstad, forbundsleder i Norsk Revmatikerforbund. 

 

Sosialarbeiderdagen og annen aktivitet i FO

Samtale med Oddvar Gran, leder i Fellesorganisasjonen i Telemark. 

 

Regionskonferanse i Vestfold og Telemark

Samtale med Irene Bordier Haukedal. 

 

Holdt innledningstale på årsmøtet i Telemark Ap

Intervju med Jonas Gahr Støre. 

 

Årsmøte i Telemark Ap

Samtale med Nikolai Sti Ravlum. 

 

Arrangementforberedelser til 1. mai i Grenland

Samtale med Tom Egil Flata, leder i 1. mai-komiteen. 

 

Arbeidsmarkedet i Telemark

Samtale med Terje Tønnesen. 

 

Kollektivtransport i egenregi

Samtale med Olaug Skau, tillitsvalgt i Fagforbundet.