LO-Radioen 25. mai 2019

Programleder; Ole-Henrik Olsen.

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Sykehuset Telemark er underfinansiert

105 årsverk skal ned, behandlingen skal opp.

Samtale med leder i Fagforbundet Telemark; Marianne Nilsen Skjønstad. 

 

Ungt Entreprenørskap (UE)

Samtale med Isabel Næss, ansvarlig for UE-prosjekter i Telemark.

 

Studentbedriften Ross Technologies

Samtale med Olav Ramberg.

 

Nytt fra tungtvannskjelleren på NIA

Samtale med Runar Lia.

 

Prat om sommerpatrulje

Samtale med Li-Mei Berglid. 

 

Arbeidsmarkedet i Telemark

Samtale med Terje Tønnesen fra NAV.

 

Porsgrunns Internasjonale Teaterfestival (PIT) 11. til 15. juni

Se: http://pitfestival.no/

Samtale med Trond Hannemyr. 

 

Skrev leserinnlegg om gratis sanitærprodukter for kvinner

Samtale med Emilie Maria Syvertsen Brekke fra fylkesstyret i AUF i Telemark.