LO-Radioen 15. februar 2020

Programledere: Loni Bjerkholt-Pedersen og Emilie-Maria Syvertsen Brekke.
Tekniker: Robin Omslandseter.

 

Same og kvinne i 2020

Siri Broch Johansen

 

Min kvenske arv

Unni Elisabeth Eriksen

 

Fornorskningspolitikken mot samer og kvener

Einar Nemi

 

Myteknusing om samer

http://samiskmyteknuser.no/

Følg samehets på Twitter.

Beklager tekniske problemer som gjør at slutten på opptaket mangler. 

Mikkel Berg-Nordlie

 

Urbefolkningen Riddu Riddu- og dens populæritet

Beklager tekniske problemer som gjør at første delen av opptaket mangler. 

Sandra Marja West

 

Å være romener i Norge i dag

Natalia Jansen