LO-Radioen 3. oktober 2020

LO-Radioen 3. oktober 2020

Programleder: Morten & Ole-Henrik

Tekniker: Robin

 

Striden om Hanes Feriekoloni

Har valgt å anmelde saken til Økokrim. 

Samtale med Marianne Skjønstad Nilsen og leder LO Grenland: Johnny Skogsrød.

 

Del 1: 

 

Del 2:

 

Lønnsoppgjøret i EL og IT oppsummert

Var nær ved å streik.

Samtale med Bjørn Skogen. 

 

Buss-streiken: Hva er resultatet?

Samtale med Nina Risingaard. 

 

“CSS” – Karbonfangs-prosjektet på Norcem

Prosjektet vil være først i verden. 

FRP sier nei.

 

Samtale med Tom Jacobsen fra Norcem. 

 

Samtale med ordfører i Porsgrunn: Robin Kåss. 

 

Corona-pandemien

Lokalt smitteutbrudd i Porsgrunn

Samtale med ordfører i Porsgrunn: Robin Kåss. 

 

“Service-prosjekt” i LO

Samtale med prosjektleder, våres egen: Ole-Henrik Olsen.