LO-Radioen 21. november 2020

Programleder: Loni

Tekniker: Robin

 

Vold i nære relasjoner

Tanker i studio.

Og samtale med Margunn Bjørnholt, forsker ved Nasjonalt kunnskapsenter om vold og traumatisk stress.

Statistikk og fakta om vold i nære relasjoner. 

 

Kulturelle forskjeller om vold i nære relasjoner

Samtale med Mona Osman fra Voksenopplæringa Siljan.

 

Hva slags hjelp finnes for mennesker som opplever vold

Samtale med Pia fra Krisesenteret i Telemark. 

 

Hets og hat mot kvinner

Vår egen erfaring og kjennskap til temaet.

Samtale også med Alberte Bekkhus fra Rød Ungdom om hennes erfaringer. 

 

Oppsummering av dagens sending