LO-Radioen 02. April 2022

Programleder: Brede Bjerkseth

Tekniker: Marlon Philip

 

Oppdatering fra Student og ungdomskonferansen m/ Erlend

 

Oppdatering fra Student og ungdomskonferansen m/ Kristian Horpestad

 

Oppdatering fra Student og ungdomskonferansen m/ Peder

 

Tidligere LO leder Yngve Hågensen snakker om menstadslaget

 

Ungdomsekretærene Martine og Erlend om Student og ungdomskonferansen