lørdag, 06 februar 2016 16:15

Ungdomsmagasinet 6.februar

I sendingen:

Ingvild Stensrud, leder av valgkomiteen i AUF i Telemark.

Felix Volpe, leder i AUF i Telemark.

Robin Omslandseter, student ved HSN i Porsgrunn. 

Jane Sæthre, nestleder i Jernbaneforbundet. 

Julie Hansen, Ungdomssekretær i Oslo og Akershus. 

Morten Selstad, programleder.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 - Morten intervjuer Ingvild Stensrud om valgskommiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Telemark og Studentorganisasjonen Sosial-Demokratene.

02 - Intervju med Felix Volpe om kommunesammenslåing. 

03 - Morten snakker med Robin Omslandseter om karrieredagen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn. 

04 - Vi hører et intervju fra Radio Riks, hvor Knut Jeppson intervjuer Jane Sæthre om privatisering av jernbaner. 

05 - Felix Volpe sier hva han mener om å legge jernbanen ut på anbud. 

06 - Fra Radio Riks hører vi et intervju med Julie Hansen om satsingen på ungdom i fagbevegelsen. Intervjuet er gjort av Knut Jeppson.

07 - Vi snakker med Felix Volpe om ungdommens politiske engasjement.