lørdag, 07 mai 2016 15:43

Ungdomsmagasin 7.mai

I sendingen:

Lasse Olsen,leder i Skien AUF.

Charlotte Jonskås, fra Fagforbundet Ung.

Sunniva Leikanger Yndestad, fra Sosialistisk Ungdom.

Li-Mei Berglid, LOs Ungdomssekretær i Telemark.

Jon Michelet, forfatter.

Babak Siami, leder i elevorganisasjonen i Telemark. 

Ole-Henrik Olsen, programleder.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 - Lasse Olsens 1. mai-apell. 

02 - I studio snakker vi med Lasse Olsen.

03 - Charlotte Jonskås 1. mai-apell. 

04 - Vi snakker med Charlotte Jonskås.

05 - Sunniva Leikanger Yndestads 1. mai-apell.

06 - Intervju med Sunniva Leikanger. 

07 - Intervju med Li-Mei Berglid.

08 - Intervju med Jon Michelet. 

09 - I studio snakker vi med Babak Siami.