lørdag, 03 desember 2016 16:37

LOs Ungdomsmagasin 3. desember 2016

Fra venstre: Sunniva Yndestad Leikanger, Sten Ravi Lona Shaw, Kristoffer Stenbakk og Morten Selstad. Fra venstre: Sunniva Yndestad Leikanger, Sten Ravi Lona Shaw, Kristoffer Stenbakk og Morten Selstad.

I sendingen:

Sunniva Yndestad Leikanger, leder av SU i Grenland.

Sten Ravi Lona Shaw, fungerende leder i SU Telemark.

Ådne Naper, fylkestingsrepresentant for SV i Telemark. 

Kristoffer Stenbakk, nestleder i AUF i Telemark og Skien AUF.

Morten Selstad, programleder. 

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 - SU holder seminar. Vi snakker med Sunniva og Sten Ravi Lona Shaw. 

02 - Samtalen forsetter med Sunniva og Sten Ravi. Vi ser på Hellas og det amerikanske valget. 

03 - Ådne Naper har snakket om regionsreformen i avisene. Vi tar en samtale med ham. 

04 - Hva mener AUF om helsereform? Vi snakker med Kristoffer Stenbakk og Sten Ravi Lona Shaw.

05 - Samtalen forsetter med Kristoffer Stenbakk om AUFs verving.