lørdag, 04 november 2017 16:59

LOs Ungdomsmagasin 4.nov 2017

Kristoffer Stenbakk, Guro Nyhus Hagen, Nikolai Sti Ravlun og Ole-Henrik Olsen. Kristoffer Stenbakk, Guro Nyhus Hagen, Nikolai Sti Ravlun og Ole-Henrik Olsen.

Ole-Henrik Olsen og Kristoffer Stenbakk, programledere. 

Li-Mei Berglid, leder av Ungdomssekretærens Hjørne.  

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 - Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet på Notodden; Guro Nyhus Hagen om APs holdning til saken om "Oktober"-barna. 

02 - Ungdomssekretærens Hjørne: Nyvalgt leder av Fagforbundet Ung; Mats Monsen. 

03 - Leder for publikumsavdelingen på Industriarbeidermuseet på Rukan; Gunhild Luvås om markering av den russiske revolusjonen.

04 - Skole og arbeidsansvarlig for AUF i Telemark; Nikolai Sti Ravlun om AUFs tanker om fylkesbudsjettet.

05 - Hva skjer i AUF? Vi snakker videre med Nikolai.