Finanskrisas ofre.

Uttalelser fra årsmøtet 2009 i LO Grenland De lovpriste markedskreftene har brakt oss inn i den største økonomiske krisa siden de harde 30 åra. De samme kreftene som har krevd fritt armslag for fri kapitalflyt, står nå å få statlig…

En verden i krise.

Uttalelser fra årsmøtet 2009 i LO Grenland. I mange år har det vært krise for verdens fattige og undertrykte befolkning. Om lag 1 milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom og millioner av barn dør av sult og fattigdom hvert år…

Sykehuset Telemark.

Uttalelse fra årsmøtet 2009 i LO Grenland. Årsmøte i LO Grenland er bekymret for den utvikling som vi ser på sykehussektoren. LO Grenland har vært, og vil være en pådriver for å få til en sykhusstruktur som Telemarks befolkning kan…